Osasun Saila

Ikasleak eta langileak, beti esku onetan

Eskola orduetan sortzen diren patologia eta istripuei lehen arreta ematen die, eta beharrezkoa izanez gero, familiak informatzen ditu. Era berean, ohitura osasuntsuei buruzko hezkuntza-jarduerak egiten ditu eta zentroko langileen osasuna zaintzeko kudeaketa.

Salbuespenetan, pandemian esaterako, eta Osakidetzarekin eta Laneko Arriskuen Prebentzioarekin etengabeko komunikazioan, kasu susmagarri eta positiboen jarraipena egiten du hezkuntza-komunitate osoan. Era berean, ikastetxean protokoloak ezartzeaz eta birusak prebenitzeko eta eusteko neurriak berrikusteaz arduratzen da.

Eskola orduetan botikak ematea eskatzeko, dieta berezi baten beharra adierazteko (alergiak, intolerantziak, tratamendu dietetikoak, etab.) edo interesgarri diren datu medikoen berri emateko, txosten mediko bat beharrezkoa da eta honako formulario hauek bete behar dira:

Kontaktua

sanidad@colegiourdaneta.com