Galdetegia

Baremoa: 1. Oso txikia | 2. Txikia | 3. Nahikoa | 4. Handia | 5. Oso handia

Jarri hurrengo laukitxoetan, zure erabakian izandako eragina adierazteko.

1. Urdaneta Ikastetxearen gogo-oinarriak eta hezkuntza proiektua.

2. Ikastetxearen maila akademikoa.

3. Ikastetxearen giza-itzala.

4. Ekipamendu eta kirol hornikuntza.

5. Seme-alabak ikastetxean dituzten lagunen gomendioa.

6. Besterik.

Ikastetxeaz duzun informazioa non jaso duzu (nahi beste laukitxo aukeratu):

Bere heziketa prozesuan Ikastetxeak zure seme-alabari zer ematea itxaroten duzu? Hurrengo itxaropen guztiak garrantzitsuak direla jakinik, zuretzat lehentasuna duten HIRUAK markatu.

Baloratu idazkaritzan jasotako informazioa eta harrera.