Autobus geralekuen eskabidea 2020-21 ikasturtea

Familia agurgarriak, hurrengo ikasturteko autobusen ibilbideak antolatu ahal izateko, apirilaren 6a baino lehen galdetegi hau bete behar duzue.

IKASLEEN DATUAK

AITA, AMA EDO TUTOREAREN DATUAK

Araudiak
1. Autobuseko eserlekuko erreserba egiteak esan nahi du ikasturte osorako erreserba egiten dela eta joan-etorria egiteko erabiliko duela.
2. Ez dira onartuko ikasturtea hasita egindako eskaerak, ezta autobusa denbora tarte batean bakarrik erabiltzea ere, oso egoera berezietan izan ezik.
3. Ikasle guztiek ikastetxera joateko eta handik itzultzeko autobus bera erabiliko dute.
4. Autobusen ibilbideen antolaketa geraleku bakoitzeko ikasle kopuruaren arabera egiten denez, ikasturte batetik bestera, ibilbideotan aldaketak egon litezke.
5. Ikasleek ezin izango dute beste autobus bat hartu, urtebetetze batera joateko.
Eskola-garraioa erabiltzeak berekin dakar haren araudia onartzea.Garraioaren araudia